Vergoedingen

Haptotherapie is voor iedereen vrij toegankelijk. Er is geen doorverwijzing van een arts nodig.

Een haptotherapeutisch consult kost 95 euro en duurt 50 tot 60 minuten. Voor de intake geldt hetzelfde tarief.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van haptotherapie geheel of gedeeltelijk.
Dit gaat niet af van je eigen risico.

Wij zijn als GZ-haptotherapeuten aangesloten bij de Vereniging van Haptotherapeuten VVH, onze beroepsvereniging. Mogelijke vergoeding kunt u nazoeken op de website van de VVH onder het kopje “vergoeding”. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Ook zijn er steeds meer werkgevers bereid om mee te betalen. Hier kunt u naar informeren.

De relatiebegeleiding kost 65 euro per persoon en duurt 60 minuten.

Aan het einde van elke maand ontvangt u de factuur.

Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt.