Algemene gegevens

Ons Team

Ons team bestaat uit Nicole van Dijk en Sarita Ingwersen.
We werken sinds 1985 samen bij Groepspraktijk Oud Zuid.

Algemene gegevens
Nicole van Dijk
Lidmaatschapsnummer Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) 659A
AGB-code 90048073

Sarita Ingwersen
Lidmaatschapsnummer Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) 225A
AGB-code 90034075

Haptotherapie Oud Zuid
AGB-code 90(0)13063
K.v.K. 34345372
Bankrekening: NL10INGB0003111406 t.n.v. Groepspraktijk Oud Zuid

Privacyreglement

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren registreren wij uw administratieve en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing.
Dit houdt in dat alleen de behandelende therapeut toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Mocht u willen dat uw verwijzer informatie krijgt of is de behandelend therapeut van mening dat overleg met de huisarts of verwijzer nodig is, dan zal dit alleen geschieden in overleg en met vooraf gevraagde toestemming van u.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan uw naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling dan kunt u dit altijd bespreken met uw therapeut. We komen graag samen met u tot een oplossing. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de beroepsvereniging VVH.